ho-tro-truc-tuyen Hỗ trợ trực tuyến
(08) 6676 0702
0909 470799 - 0902 342208
quang-cao Quảng cáo

Catalogue

catalogue
Quy cách in In 4 màu, Giấy Couche 150gsm, đóng 2 kim giữa.
Kích thước 1 cuốn 10 cuốn 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn 500 cuốn 1.000 cuốn
12 trang 180.000 660.000
K.Mãi còn:450.000đ
1.200.000
K.Mãi còn:760.000đ
1.900.000
K.Mãi còn:1.400.000đ
3.000.000
K.Mãi còn:2.350.000đ
4.200.000
K.Mãi còn:3.600.000đ
4.800.000 5.900.000
16 trang 224.000 800.000
K.Mãi còn:544.000đ
1.440.000
K.Mãi còn:950.000đ
2.450.000
K.Mãi còn:1.750.000đ
3.800.000
K.Mãi còn:2.850.000đ
5.400.000
K.Mãi còn:4.600.000đ
6.300.000 7.850.000
20 trang 260.000 960.000
K.Mãi còn:660.000đ
1.680.000
K.Mãi còn:1.200.000đ
2.950.000
K.Mãi còn:2.100.000đ
4.500.000
K.Mãi còn:3.600.000đ
6.700.000
K.Mãi còn:5.700.000đ
7.900.000 9.850.000
24 trang 288.000 1.128.000
K.Mãi còn:760.000đ
1.850.000
K.Mãi còn:1.290.000đ
3.500.000
K.Mãi còn:2.500.000đ
5.600.000
K.Mãi còn:4.550.000đ
7.950.000
K.Mãi còn:6.750.000đ
9.400.000 12.000.000
28 trang 322.000 1.260.000
K.Mãi còn:850.000đ
2.100.000
K.Mãi còn:1.450.000đ
4.050.000
K.Mãi còn:2.850.000đ
6.650.000
K.Mãi còn:5.650.000đ
9.200.000
K.Mãi còn:7.850.000đ
10.900.000 13.800.000
32 trang 352.000 1.440.000
K.Mãi còn:940.000đ
2.300.000
K.Mãi còn:1.590.000đ
4.600.000
K.Mãi còn:3.250.000đ
7.380.000
K.Mãi còn:6.050.000đ
10.400.000
K.Mãi còn:8.850.000đ
12.400.000 15.800.000
36 trang 380.000 1.584.000
K.Mãi còn:1.020.000đ
2.520.000
K.Mãi còn:1.728.000đ
5.250.000
K.Mãi còn:3.750.000đ
8.100.000
K.Mãi còn:6.550.000đ
11.300.000
K.Mãi còn:9.650.000đ
13.500.000 16.500.000
40 trang 400.000 1.680.000
K.Mãi còn:1.150.000đ
2.720.000
K.Mãi còn:1.880.000đ
5.780.000
K.Mãi còn:3.980.000đ
8.950.000
K.Mãi còn:6.850.000đ
12.500.000
K.Mãi còn:10.050.000đ
14.400.000 17.800.000
44 trang 420.000 1.760.000
K.Mãi còn:1.200.000đ
2.950.000
K.Mãi còn:2.050.000đ
6.200.000
K.Mãi còn:4.350.000đ
9.600.000
K.Mãi còn:7.200.000đ
13.800.000
K.Mãi còn:10.800.000đ
16.400.000 20.100.000
48 trang 450.000 1.850.000
K.Mãi còn:1.290.000đ
3.100.000
K.Mãi còn:2.160.000đ
6.500.000
K.Mãi còn:4.650.000đ
10.250.000
K.Mãi còn:7.750.000đ
14.200.000
K.Mãi còn:11.600.000đ
17.500.000 21.000.000
52 trang 480.000 1.950.000
K.Mãi còn:1.390.000đ
3.225.000
K.Mãi còn:2.250.000đ
6.900.000
K.Mãi còn:4.900.000đ
11.000.000
K.Mãi còn:7.800.000đ
14.900.000
K.Mãi còn:12.500.000đ
19.000.000 23.000.000
56 trang 510.000 2.100.000
K.Mãi còn:1.450.000đ
3.350.000
K.Mãi còn:2.352.000đ
7.100.000
K.Mãi còn:5.040.000đ
12.000.000
K.Mãi còn:8.350.000đ
15.800.000
K.Mãi còn:13.500.000đ
20.500.000 24.500.000
60 trang 540.000 2.220.000
K.Mãi còn:1.500.000đ
3.450.000
K.Mãi còn:2.460.000đ
7.300.000
K.Mãi còn:5.250.000đ
13.000.000
K.Mãi còn:8.800.000đ
17.200.000
K.Mãi còn:14.500.000đ
21.500.000 26.000.000
64 trang 570.000 2.300.000
K.Mãi còn:1.590.000đ
3.468.000
K.Mãi còn:2.560.000đ
7.800.000
K.Mãi còn:5.500.000đ
13.500.000
K.Mãi còn:9.280.000đ
18.250.000
K.Mãi còn:15.400.000đ
22.500.000 27.500.000
68 trang 640.000 2.380.000
K.Mãi còn:1.650.000đ
3.850.000
K.Mãi còn:2.650.000đ
8.200.000
K.Mãi còn:5.800.000đ
14.000.000
K.Mãi còn:9.750.000đ
18.900.000
K.Mãi còn:15.800.000đ
24.000.000 29.200.000
Thời gian 1 - 2 ngày 1- 2 ngày 2 ngày 2 ngày 3 ngày 3 ngày 3 - 4 ngày 3 - 4 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)